PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1308 - 9501

International Journal of Educational Researchers 2010, Vol. 1(1) 1-10

Analysis of the Activities in 7th Grade Turkish Language Course Books for Elementary School According to the Basic Skills

Mehmet Kurudayıoğlu, Sait TÜZEL & Seda GÜNEŞ

pp. 1 - 10   |  Manu. Number: ijers.2010.001

Published online: March 01, 2010  |   Number of Views: 118  |  Number of Download: 90


Abstract

This study aims to determine the level of appearance of the activities directed to the basic skills (proper, good and effective use of Turkish language, critical thinking, creativity thinking, establishing communication, problem solving, researching, decision making, using information technology, entrepreneurship) and to make synchronic (in one year) and diachronic (in eight years) comparison of these skills, which should be available in Turkish Language course books prepared according to curriculum. A qualitative method, document survey method, is used in this study and data are tabulated quantitatively after conversion. Finally, these qualitative results are used to develop suggestions.

Keywords: Turkish language instruction, Turkish language course book, activity, basic skills


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kurudayioglu, M., TUZEL, S. & GUNES , S. (2010). Analysis of the Activities in 7th Grade Turkish Language Course Books for Elementary School According to the Basic Skills. International Journal of Educational Researchers , 1(1), 1-10.

Harvard
Kurudayioglu, M., TUZEL, S. and GUNES , S. (2010). Analysis of the Activities in 7th Grade Turkish Language Course Books for Elementary School According to the Basic Skills. International Journal of Educational Researchers , 1(1), pp. 1-10.

Chicago 16th edition
Kurudayioglu, Mehmet, Sait TUZEL and Seda GUNES (2010). "Analysis of the Activities in 7th Grade Turkish Language Course Books for Elementary School According to the Basic Skills". International Journal of Educational Researchers 1 (1):1-10.

References
 • Aktümen, M. & Kaçar A. (2003). İlköğretim 8. sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11:2, 339–358.
 • Altan, A. & Arhan, S. (2007). İlköğretim Türkçe 7 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara, MEB Yayınları.
 • Altan, A. & Arhan, S. (2007). İlköğretim Türkçe 7 Öğrenci Ders Kitabı. Ankara, MEB Yayınları.
 • Aybek, B. (2007). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16:2, 43–60.
 • Felten, P. (2008). Visual literacy, Change, 6:40, 60-64.
 • Gömleksiz, M. & Kan, A. (2007). İlköğretim 5. sınıf türkçe dersi öğretim programının problem çözme ve karar verme becerilerini kazandırmadaki etkililik düzeyine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27.3, 51–63.
 • Kan, A. (2006). Yeni İlköğretim Programında Öngörülen Temel Becerileri Kazanmada Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler ve Türkçe Derslerinin Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Diyarbakır İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6,7,8. Sınıflar) Ankara.
 • MEB Tebliğler Dergisi (2008), 2008-2009 Yılı Ders Kitapları, Sayı 2606, 211-255 Ankara.
 • Özatalay, H. (2007), İlköğretim I. Kademe Türkçe Öğretim Programında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Temel Becerilerin Ders Kitaplarında Kullanılmasına İlişkin Durum Çalışması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Seferoğlu, S. & Akbıyık C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 193–200.
 • Yangın, B., Çelepoğlu A &Türkyılmaz F. (2008). İlköğretim Türkçe 7 Öğrenci Çalışma Kitabı, Ankara, Pasifik Yayıncılık.
 • Yangın, B., Çelepoğlu A & Türkyılmaz F. (2008). İlköğretim Türkçe 7 Öğrenci Ders Kitabı, Ankara, Pasifik Yayıncılık.